+48 501 762 866

Sztuczne nawierzchnie sportowe

sport@ricco.pl

Kompleksowa budowa boisk

inwestycje@ricco.pl

+48 601 088 078

+48 501 762 866

+48 601 088 078

Proces inwestycyjno-budowlany – jak zbudować boisko sportowe?

Budowa boiska od czego zacząć?

Przy budowie boiska, Inwestor powinien mieć na samym początku wyznaczony teren, na którym mógłby zrealizować zadanie inwestycyjne. Oznacza to konieczność zweryfikowania terenu, pod kątem możliwości zabudowania terenu inwestycją sportową. Po określeniu, że działka jest budowlana i jest możliwość wybudowania w tym miejscu boiska, w kolejnym kroku inwestor powinien przystąpić do określenia konkretnie co chce wybudować. Czy to ma być boisko piłkarskie? Celem budowy może ma być boisko wielofunkcyjne? Czy głównie Inwestora interesuje kort tenisowy?

Budowa boiska, a projekt – czy jest potrzebny?

W tym zakresie najlepiej skonsultować się z odpowiednim urzędem. Generalnie, zgodnie z przepisami, do budowy boiska przyszkolnego lub rekreacyjne nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Oznacza to, że boisko jest wykonywane „na zgłoszenie” – co oznacza uproszczoną procedurę. W tym celu wykonywany jest prosty projekt opisowy z zaznaczeniem na mapie do celów projektowych miejsca, w którym ma zostać wykonana inwestycja.

Inaczej sytuacja może wyglądać np. przy budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, wtedy takie pozwolenie na budowę może być już wymagane. W takim przypadku, po stronie inwestora ciąży zdecydowanie więcej obowiązków związanych z uzyskaniem pozwolenia.

Budowa boiska sportowego – co dalej? czego się spodziewać?

Po załatwieniu pozwoleń formalnych oraz administracyjnych można przystąpić do realizacji inwestycji.

Budowa boiska zazwyczaj zaczyna się od przygotowania podbudowy boiska. Odpowiednio przygotowany teren to taki, na którym Inwestor zniweluje działkę (w przypadku braku jej równości) oraz zapewni odpowiedni dojazd sprzętem pod boisko. Wtedy, ekipa odpowiedzialna za przygotowanie podbudowy może rozpocząć od korytowania terenu na głębokość ok. 30 cm. W następnym kroku, montażyści wykonują osadzenie obrzeży w ławie betonowej – stanowią one granicę boiska.

Po osadzeniu obrzeży, jesteśmy gotowi na wykonanie warstw podbudowy. Zazwyczaj szczegółowy przekrój podbudowy powinien wyznaczyć projektant z uwzglednieniem specyfiki konkretnego terenu oraz jego chłonności. Pierwsza warstwa podbudowy to tzw. warstwa odsączająca, która jest piaskiem lub pospółka. Następnie powinna zostać ułożona warstwa kamienia oraz na sam koniec drobna warstwa, która zaklinuje i wyrówna całą podbudowę. Każda warstwa podbudowy powinna zostać zagęszczona i wyprofilowana (ze spadkami, jakie zaprojektowano na boisku).

Montaż sztucznej trawy

Gdy podbudowa jest gotowa, to nadchodzi czas na montaż sztucznej trawy. Można przed montażem przygotować plan rozłożenia rolek. W kolejnym kroku, ekipa montażowa rozkłada rolki sztucznej trawy i klei je ze sobą – tak, że powstaje jednolita kolorowo nawierzchnia. Następnie wytyczane są linie na boisku. W miejscu wytyczenia linii, należy wyciąć trawę, a następnie w to miejsce wkleić sztuczna trawa w kolorze, w jakim mają być linie (zazwyczaj białe lub żółte). W ten sposób sklejona trawa zostaje zasypana (przy nawierzchniach wielofunkcyjnych – zasyp piaskiem, przy piłkarskim – zasyp piaskiem i granulatem). Na zakończenie montażu sztucznej trawy nawierzchnia jest rozczesywana specjalną maszyną.

Finalnie – Boisko gotowe!

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania oferty naszych sztucznych traw oraz do kontaktu z naszymi ekipami montażowymi w celu uzyskania wyceny montażu.