+48 501 762 866

Sztuczne nawierzchnie sportowe

sport@ricco.pl

Kompleksowa budowa boisk

inwestycje@ricco.pl

+48 601 088 078

+48 501 762 866

+48 601 088 078

Sztuczne trawy na boiska piłkarskie:

RiccoMono 4G Football

Nawierzchnia RiccoMono IV Football stanowi trawę syntetyczną IV generacji, czyli tzw. trawę bezzasypową. Trawa bezzasypowa jest wykonana z włókien monofilowych prostych i skrętnych (karbowanych). Włókna skrętne, imitują piasek i podtrzymują włókna proste. Dzięki zastosowaniu włókna o wysokiej jakości trawa spełnia najwyższe wymogi i może być stosowana na boiskach wielkopowierzchniowych.

RICCOMIX

Trawa RiccoMix wykonana jest z kombinacji włókien monofilowych polietylenowych i fibrylowanych polipropylenowych. Trawa dzięki zastosowaniu włókien o 2 różnych budowach, charakteryzuje się dużą amortyzacją i wytrzymałością. Idealna do zastosowania na boiskach piłkarskich i rugby.

RICCOPROFI

Trawa RiccoProfi charakteryzuje się miękkością i elastycznością, dzięki zastosowaniu włókien o przekroju diamentowym bądź też wzmocnionym rdzeniem, które prostują się niezwłocznie po uderzeniu. Idealna na boiska profesjonalne.

RICCORL

Trawa RiccoRl spełnia wymogi programu Orlik 2012. Wykonana jest z włókna o wysokiej jakości. Certyfikowana jest przez najlepsze światowe laboratoria ISA-SPORT i LABOSPORT.RICCOSYSTEM

Jest to system składający się z trawy piłkarskiej o długości włókna od 40mm do 60mmz podkładem amortyzującym. Wysokość stosowanych podkładów zależy od rodzaju użytej trawy. RICCOSYSTEM to produkt o dużej amortyzacji, idealny do stosowania na przyszłych boiskach piłkarskich, jak i pełnowymiarowych.

RiccoHybrid

Nawierzchnia RiccoHybrid stworzona została z myślą o połączeniu zalet trawy sztucznej oraz trawy naturalnej. Zastosowane włókna trawy syntetycznej zapewniają trwałość i wytrzymałość. Specjalny podkład z przygotowanymi lukami pomiędzy włóknami, pozwala natomiast na równoległy rozwój trawy naturalnej.

TRAWY PIŁKARSKIE

Trawy piłkarskie to trawy wykonane z włókien monofilowych bądź monofilowo-fibrylowanych, o wysokości 40mm-65mm zasypanych piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym. Równomierne ułożenie warstw wypełniających zapewnia jednakową gęstość i grubość trawy na całym boisku, a co za tym idzie utrzymanie jednakowego komfortu gry. Każdy z elementów sztucznej murawy pełni ważną funkcję w całej nawierzchni. Włókna trawy syntetycznej imitują trawę naturalną. Mają za zadanie utrzymywać na swoim miejscu piasek i granulat będące wypełnieniem nawierzchni. Piasek kwarcowy pełni rolę podsypki i jest obciążeniem dla całego podłoża. Granulat zapewnia odpowiednią miękkość i sprężystość powierzchni oraz amortyzuje i chroni ciała użytkowników podczas kontaktu z nawierzchnią.Trawy posiadają raporty niezależnych akredytowanych laboratoriów (ISA-Sport, Labosport), potwierdzające zgodność nawierzchni z wymaganiami FIFA


Włókno używane do produkcji traw piłkarskich może mieć różną wagę od 8800-16000dtex, różny przekrój od płaskiego do wzmacnianego rdzeniem, a także różną grubość od 120-360 mikronów. Parametry te w znaczący sposób wpływają na żywotność produktu. Im grubsze włókno tym większa będzie jego wytrzymałość oraz lepsza będzie pionizacja trawy.
Najbardziej optymalna grubość włókna monofilowego, rekomendowana przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów. Jest to włókno wystarczająco grube, a zarazem elastyczne i mało podatne na załamania, co może mieć miejsce w włóknach o grubości powyżej 330 mikronów…
Trawy spełniają wymagania określone w Polskiej oraz Europejskiej normie PN-EN 15330